Ontwikkelingen omtrent visum en ESTA aanvragen voor Amerika

Inreisverbod oude decreet

Het vorige inreisverbod dat op 27 januari 2017 werd doorgevoerd gold voor alle reizigers uit de zeven landen Iran, Irak, Syrië, Jemen, Libië, Somalië welke door de VS zijn bestempeld als risicolanden. Er was op dat moment veel onduidelijk bij zowel de reizigers als bij de vliegmaatschappijen. Reizigers uit deze landen werden bij aankomst in de VS tegengehouden. Dit leidde tot grote kritiek van veel landen en grote bedrijven uit de hele wereld. In veel Amerikaanse steden werden hierop al snel grote protesten gehouden. Volgens verschillende media leidde het decreet tot een chaos op de vliegvelden in de VS. Volgens Trump viel dit reuze mee en zouden er 109 reizigers er hinder van hebben ondervonden. Later bleek het niet om 109 reizigers te gaan, maar om 746 reizigers. De staten Minnesota en Washington spanden een rechtszaak aan tegen het decreet. Een rechter in Washington maakte op 3 februari 2017 een eind aan het inreisverbod voor heel Amerika door het decreet nietig te verklaren. Donald Trump vond de uitspraak van de rechter waanzin en zei direct in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Afbeelding ESTA aanvragen amerika.blog.nl

Inreisverbod nieuwe Decreet

Donald Trump maakte later in een persconferentie bekend dat hij in plaats van in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter, hij met een nieuw aangepast decreet zal komen omtrent het inreisverbod. Het nieuwe decreet zou vorige week al bekend gemaakt worden, maar deze is uitgesteld en staat nu gepland voor deze week.

Het nieuwe inreisverbod zal volgens de Amerikaanse minister van binnenlandse veiligheid, John Kelly, wederom gelden voor reizigers uit de zeven landen Iran, Irak, Syrië, Jemen, Libië, Somalië en Soedan. Echter zal het decreet ditmaal niet gelden voor mensen die in het bezit zijn van een permanente verblijfsvergunning (green card).

Risicolanden

De zeven genoemde landen zijn al tijdens het presidentschap van Obama als risicolanden aangemerkt. Op 24 februari 2016 is hiervoor een extra vraag toegevoegd aan het ESTA formulier. Mensen met de nationaliteit van een van de zeven genoemde landen of mensen die op of na 1 maart 2011 naar een van de zeven landen zijn gereisd worden extra gescreend en hebben grote kans dat hun ESTA aanvraag afgekeurd zal worden. Wanneer de ESTA aanvraag afgekeurd wordt kan men nog wel een visum aanvragen. Met het nieuwe decreet zal dit waarschijnlijk voor een visum ook niet meer mogelijk zijn.

Social media screening

Op 21 december 2016 is het ESTA formulier uitgebreid met een vraag over social media accounts. ESTA aanvragers worden gevraagd om aan te geven van welke social media platforms zij gebruik maken en om hun accountprofiel op te geven. De vraag is (nog) niet verplicht om in te vullen en de vraag is ook of dit verplicht gemaakt kan worden. De Amerikaanse overheid wil graag voorafgaand aan de vliegreis naar de VS alle potentiële dreigingen filteren in verband met terrorisme. Bij aankomst in de VS kan een douanier reizigers vragen naar het gebruik van social media. Een douanier kan bij aankomst van reizigers beslissen om de toegang tot de VS te weigeren. Voor visum-aanvragen is de verwachting dat deze vraag ook onderdeel gaat worden van de procedure.

Amerikaanse douaneposten op Schiphol

Amerika is al vanaf mei 2015 in onderhandeling met Nederland om Amerikaanse douaneposten te stationeren op Schiphol en de paspoortcontroles door Amerikaanse douaniers te laten uitvoeren. Amerika heeft in 15 andere landen al van deze controleposten op vliegvelden in gebruik. Nederland ziet er voordelen in voor de reiziger. De controles zullen sneller verlopen, omdat bij aankomst in Amerika namelijk niet nogmaals een controle uitgevoerd hoeft te worden. Er wordt nog bekeken naar de consequenties voor geweigerde reizigers en bewapening van de douaniers. Nederland wil dat hierin de Nederlandse wetgeving van kracht blijft.