Categorie: "Polls"

Peiling: bezuinigen op Defensie

Hoewel het leger vrijwel altijd als heilig huisje verklaart wordt lijkt de publieke opinie vandaag de dag klaar om ook het ministerie van Defensie verantwoordelijk te houden voor diens uitgaven. De Amerikanen zien liever bezuinigingen op het leger dan op sociale voorzieningen.

Waar moeten we in snijden?

Amerika’s politici zijn net teruggekeerd van het kerstreces, maar staan direct voor één belangrijke vraag: hoe lossen we onze enorme schulden af? Uit peilingen blijkt dat de Amerikanen – op z’n zachts gezegd – verdeeld zijn.